Danish Danish Phrases

We have picked the most useful Danish phrases you can learn and use today: greetings, questions, popular idioms and more.

English Danish Pronunciation
Hello Hallo halo
Hello (informal) Hej High
How are you? Hvordan går det? Vor-dan gore d
Fine, thank you Godt, tak Got, tag
That's enough Det er nok deh air knock
What is your name? Hvad hedder du? Vadh header doo
My name is ______ Jeg hedder ______ Yay hedhuh
Nice to meet you Det var rart at møde dig D' vahr rarht add murdhe dah-ee
Please Vær så venlig Ver saw venlee
Thank you Tak Tahg
You're welcome Selv tak seloo tahg
Yes Ja Ya
No Nej Nay
Excuse me (getting attention) Undskyld mig On'skil ma'ee
Excuse me (begging pardon) Undskyld On'skil
I'm sorry Det må du undskylde Dee m'o doo on'skil'eh
Goodbye Farvel favel
Goodbye (informal) Hej hej High High
I can't speak Danish [well] Jeg taler ikke [godt] dansk Ya'ee tailor 'eek'eh got dahnsk
Do you speak English? Taler du engelsk? Tailor doo eng'glsk
Help! Hjælp! Yelp
Look out! Pas på! Pass poh
Good morning (before 10-11am) Godmorgen good' morgen
Good morning (after 10-11am,
but before noon)
Godformiddag good'formidhae
Good evening Godaften good'hafden
Good night Godnat good'hnad
Good night (sleep well) Sov godt saw'oo got
I don't understand jeg forstår ikke Yaye for-store 'ee'eh
Where is the toilet? Hvor er toilettet? War ayer toilede
I need a doctor Jeg har brug for en læge Ya'ee har bro' for en lay'eh
Can I use your phone? Må jeg låne din telefon? Mo' ya'ee lone'eh deen telephon'